Sveriges mest välplanerade och hållbara städer

Enligt Samhällsbarometern 2020, en undersökning framtagen av teknik- och arkitektkoncernen PE Teknik & Arkitektur, där invånarna i Sveriges tolv största städer har gjort sina röster hörda är Lund, Norrköping och Örebro de mest hållbara och välplanerade. Lägst betyg får Göteborg och Västerås. För femte året i följd har invånarna fått svara på frågor kring stadsplanering och -utveckling med fokus på hållbarhet. Några av punkterna som berörs är bostadsutbud, parkområden, trygghet, estetik och kollektivtrafik.

I år deltog drygt 4 600 svenskar i undersökningen. Här kan du ta del av rapporten i sin helhet!