Tidningen Utemiljö om praktik och forskning

Utbytet mellan forskning och praktik, som är grunden i Tidningen Utemiljös arbete, var också temat för Utemiljödagen den 26 januari, arrangerad av SLU Landskap och ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning. Filmen vi länkar till nedan, som premiärspelades under dagen, visar hur Tidningen Utemiljö kan bidra till att förmedla forskning till praktiken och praktikens behov till forskningen.

Vår ambition är att fortsätta försöka överbrygga de eventuella klyftor som finns i branschen.
Se hela filmen här – Tidningen Utemiljö om praktik och forskning – YouTube.