Trädens hemliga värld i Malmö Folkets park

Foto: Pierre Ekman

I februari utnämndes Malmö till Tree City of the World för hur staden jobbar hållbart med träd. Projektet ”Trädens hemliga värld” tar avstamp i att man vill öka Malmöbornas kunskap om hur viktiga träd är och har realiserats av Stockholmsbaserade Arclight, som bland annat också jobbar med Jul på Liseberg och Halloween på Gröna Lund.

Under hösten får stora frigolitfigurer ta plats i träden i Malmö Folkets park för att belysa några av de funktioner träd bidrar med i stadsrummet. En gigantisk näsa illustrerar exempelvis pollen. På tillhörande skylt kan du läsa om dess viktiga roll, men också om svårigheterna det kan ställa till med för allergiker.

Foto: Pierre Ekman

Andra verk visar på hur träden ger mat och skydd till stadens fauna, ger människor skugga och lä, minskar risken för översvämningar och främjar hälsan. Idén kommer från fastighets- och gatukontoret och har arbetats fram i samarbete med enheterna för arrangemang och besöksanläggningar. I Malmö Folkets park, som är världens äldsta folkpark, finns 395 träd. En gemensam skylt för de olika konstverken talar om vilka träd som ingår i äventyrsvandringen, men förhoppningen är också att besökare i parken helt enkelt ska råka på träden, och med det upptäcka deras värde.