Tredje filmen i serie om Sveriges utemiljöer

I februari tipsade vi om den första delen (”Grönskans betydelse” med riksarkitekt Helena Bjarnegård) i en filmserie om hälsa, hållbarhet, grönska och biologisk mångfald som Movium och FSS, Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare, lanserat under sitt jubileumsår 2020 (då Movium fyller 40 och FSS 100 år). I den tredje filmen med temat ”Gröna rum för alla” samtalar Titti Olsson, Tankesmedjan vid SLU och chefredaktör för Tidskriften STAD, med trädgårdsjournalisten Gunnel Carlson som betonar vikten av ett långsiktigt arbete kring våra svenska parker och gröna utemiljöer. Hon vill bidra till att höja kvaliteten i trädgårdar och parker i alla sammanhang och lyfter fram värdet av stadsträdgårdsmästarens roll och den stora betydelsen av närhet till grönområden och botaniska trädgårdar.

I filmen kan vi också se bland andra Helena Mellqvist, landskapsarkitekt och adjunkt vid SLU i Alnarp, som berättar om hur man kan förvalta utemiljöer medvetet och tillsammans med olika användare. Den andra filmen ”Inför sommaren”, med trädgårdsmästaren John Taylor, publicerades i april. Se hela serien på Tankesmedjan Moviums hemsida och YouTube-kanal!