Vad är naturbaserade lösningar?

Forskare vid Lunds universitet har i rapporten Nature-based solutions – what is the new concept about, gått igenom hur det relativt nya konceptet naturbaserade lösningar används. Rapporten är enligt forskarna ett verktyg i frågor som rör naturbaserade lösningars plats i det svenska samhället. Enligt genomgången används konceptet inom många olika vetenskapliga discipliner, och det finns en stor variation i vilka lösningar som lyfts fram – allt ifrån naturliga våtmarker till strukturer som människor har skapat. Tack vare rapporten kan myndigheter och andra få en bättre överblick över var och hur naturbaserade lösningar används och var de kan lyftas fram ytterligare.
Ladda ner rapporten här.