Vem ska få vattenmiljöpriset Sjöstjärnan i år?

För att uppmärksamma lokalt vattenvårdsarbete delar Havs- och vattenmyndigheten, LRF och SKL ut ett nationellt vattenmiljöpris: Sjöstjärnan. Fsjöstjärnaörsta gången det delades ut var förra året. Bland 80 förslag valdes Kävlinge vattenråd i Skåne ut och fick priset. Nu är det dags att nominera kandidater till årets pris. Läs mer och nominera här!