Vik 25 januari för Utemiljödagen

Utemiljödagen 2024 i Alnarp har temat Förvaltning för biologisk mångfald. Den äger rum den 25 januari 2024. Utemiljödagen fokuserar på att akademi och praktik möts för att främja utemiljöns förvaltning.

Vad innebär egentligen biologisk mångfald och hur kan den främjas av samarbeten och andra arbetssätt inom utemiljöförvaltning?

Det blir en dag med föreläsningar, diskussioner och workshop, arrangerad av ämnesgruppen Landskapets governance och förvaltning vid SLU samt SLU Landskap.

Läs mer här!