Om Utemiljö

Tidningen Utemiljö är ett branschorgan för dig som yrkesmässigt arbetar med park, trädgård, kyrkogård, golfanläggningar och andra grönområden och utemiljöer. Vi har ett nära samarbete med branschens experter och med forskare inom den gröna sektorn.

Vår ambition är att ge dig som läsare både kunskap och inspiration och en tidning som håller dig uppdaterad om det senaste i branschen. Du får också möjlighet att ta del av Gröna Fakta, som produceras i samarbete med branschens experter, och är en fördjupning för dig som arbetar i branschen.

Tidningen är även medlemsorgan för Trädgårdsanläggarna i Sverige – STAF – som är en inarbetad branschorganisation för kvalificerade trädgårdsanläggare.

Tidningen Utemiljö är sedan 1967 en väletablerad branschtidning och drivs sedan 1 januari 2024 av Ulrika Jönsson Belyazid och Katarina Månsson på KUl Miljökommunikation AB.

Kontakta oss om du har tips och idéer på vad vi ska skriva om i tidningen.

Provläs ett exemplar av tidningen.