Utemiljö och dataskyddsförordningen GDPR

I maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Förordningen ersätter den tidigare personuppgiftslagen PUL, och omfattar samtliga organisationer som på något sätt behandlar personuppgifter. Syftet är att säkerställa den personliga integriteten hos medborgarna.

För att kunna distribuera Tidningen Utemiljö till våra prenumeranter, behöver vi samla vissa personuppgifter, såsom namn, adress och i förekommande fall även e-postadress, i ett centralt register som finns på vår redaktion. Behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag som tidning, till exempel genom att vi måste distribuera adresslistor till vårt tryckeri, och vid fakturering.
Vi har utsett en registeransvarig på företaget och kommer att se till att våra register hålls korrekta och uppdaterade i enlighet med den nya förordningen.

Har du frågor eller vill veta vilka uppgifter vi har om dig i vårt register, är du välkommen att höra av dig till redaktionen via mejl till info@tidningenutemiljo.se.