Årets park är en discgolfpark

Stort grattis till Järva DiscGolfPark som utsågs till Årets Park 2017 i tävlingen Elmia Park Inspira. Tävlingen avgjordes på Elmia Park-mässan. Det är en stor anläggning i Stockholm med en 27-hålsbana, och samtidigt en vacker park.

Från deras hemsida: ”I dag är området ett ca 30 hektar stort parkområde i ett kuperat och varierande lanskap. Skötseln och utveckling av området finansieras genom banavgifter och försäljning. Fairways klipps på 5 cm höjd och ruffen 12 cm. Alla träd är uppstammade och buskar ansade. Träddungar är gallrade men några orörda områden finns kvar för att gynna mångfalden i landskapet och som mer skyddade refuger för djurlivet. Här lämnas även träd, grenar och buskar som röjs regelbundet inom banområdet. En både ekologisk och ekonomisk parkskötsel. I områdets centrum och mötesplats ligger Villa Albastro där reception, pro shop, kiosk och restaurang är beläget. All tre niohålsslingor utgår och avslutas i nära anslutning till detta vilket ger många valmöjligheter för spelaren.”

Tävlingen avgjordes av röster både via internet och på plats på mässan. Förutom diplom och blommor, får vinnaren en professionell fotografering. På bilden Jonas och Mats Löf vid prisutdelningen. Här är en länk till vinnarens hemsida.

Övriga nominerade parker till priset Elmia Park Inspira 2017 var Harplinge kyrkogård i Halmstad, Strandparken i Kungälv, Stadsparken i Lund och Bastionsparken i Jönköping. Bilder från dem alla finns här.