Återväxt vann designtävlingen ”Biologisk mångfald på begravningsplatsen”

På SKKF:s, Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund, Rikskonferens i Linköping fick deltagarna möjlighet att rösta på en studentävling, där finalbidragen hade utsetts av jury (bestående av Christine Haaland, Movium, Harald Klein, Movium, Håkan Ljungberg, Svenska kyrkan Harplinge, Monica Sandberg, Landskapsgruppen och Ronny Holm, SKKF). Vinnare blev förslaget Återväxt som har skapats av Annika Lövenmyr och Nicklas Centering.

Juryns motivering:

”Möjligheten att med brukarinflytande införa många typer av ekologiska funktioner på begravningsplatsen är ett flexibelt och mångfunktionellt koncept med såväl ekologiska, estetiska och praktiska värden som svarar mot nutida levnadssätt och värderingar.
En dynamisk väv av olika biotoper kan skapas vilket ger en hög biologisk mångfald på flera platser och i olika skala vilket även ger goda förutsättningar för en mycket variationsrik och upplevelserik begravningsplats som fungerar för rekreation och ger den en naturpedagogisk funktion.
Förslaget är praktiskt genomförbart då det kan börja småskaligt och gradvis förändra en traditionell kyrkogård där huvudstrukturen ändå kan bevaras. Det ger plats för både det vilda och designade i ett spännande samspel och möjliggör också en återanvändning av gravplatser vilket öppnar upp för omdisponering av kyrkogården. Förslaget kan anpassas efter lokala förutsättningar och fungerar i hela Sverige.”

Här kan du läsa mer om det vinnande designförslaget Återväxt.