Batteridrivet gör jobbet i Göteborg

Batteridrivet gör jobbet - ur Utemiljö nr 8 2016-1I Göteborgs Stad har arbetet med att byta ut bensindrivna redskap mot batteridrivna inletts. Läs här om varför de gör det, och vad arbetslaget som numera kör helt och hållet med batteridrivet tycker om det.