Campus Ultuna får Green Flag Award

Grattis till Campus Ultuna som har tilldelats Green Flag Award för sina alternativa grönytor med biologisk mångfald. Green Flag Award har delats ut i över 20 år och administreras av Håll Storbritannien rent (Keep Britain Tidy). Syftet är att uppmärksamma och belöna välskötta parker och grönytor och på så vis sätta en standard för skötsel och underhåll av rekreationsytor. Det är första gången en svensk plats får Green Flag Award.

Den 11 oktober kl 11.30 firas utnämningen på SLU Ultuna.