Dags att planera höstens aktiviteter?

Så här mitt i sommaren kan hösten kännas avlägsen. Men kanske en lust att lära mer och bli inspirerad börjar gro. Här kommer tips på några av de tillfällen till förkovran och nätverkande som vi på Utemiljö tycker låter intressanta. Flera av dem tänker vi delta i. Kanske några av dem lockar även dig?

  • Ute är inne – konferens i Jönköping 29–30 augusti om utomhuspedagogik och ekosystemtjänster. Mer info här.
  • Public Spaces – mässa på Åbymässan 4–5 september. Mer info här.
  • Elmia Park 24–26 september. Mer info här.
  • Kursen Natursten, markbetong och asfalt, 25–27 september i Örebro. Mer info här.
  • Europeisk konferens om i-Tree, 2 oktober i Malmö. Mer info här.
  • Konferensen Lekplatser och barns utemiljö, Stockholm 16–17 oktober. Mer info här.
  • Vinterväghållningsdagar, Järfälla, 23–24 oktober. Mer info här.
  • Träddagar, Växjö, 6–7 november. Mer info här.