Debattartikel om utbildningar

Trädgårdsanläggarna och andra organisationer har gått ut med en gemensam debattartikel, om att något behöver göras för att locka fler till utbildningar inom de gröna näringarna – en sektor där det behövs arbetskraft.

”Behovet av arbetskraft inom de gröna näringarna är stort även i tider då arbetsmarknaden ser dyster ut på många andra håll. Men trots det har ansökningarna till flera av naturbruksprogrammets inriktningar minskat de senaste åren. I synnerhet inom trädgårds- och jordbruksinriktningarna, branscher där det sker en rejäl generationsväxling och efterfrågan på utbildad arbetskraft redan idag är större än antalet som utbildar sig.

För att underlätta för unga att söka sig till naturbruksprogrammen bör studie- och yrkesvägledningen bli bättre på att informera unga om fördelarna med att utbilda sig inom sektorn. På så vis kan intresset väckas bland ungdomar med olika typer av bakgrund och från olika delar av landet.”

Läs hela debattartikeln härklippklippt.