Du missar väl inte Utemiljödagen 2022?

Nu har programmet för Utemiljödagen den 25 januari 2022 uppdaterats. Arrangemanget är en kostnadsfri digital workshop, men det krävs anmälan för att delta. Här och här kan du läsa mer om programmet och hur du anmäler dig.
Rubrikerna för Utemiljödagen är Hur ser kunskapen om förvaltning av utemiljöer ut idag och framöver? samt Vilken nytta har kunskapen kortsiktigt och långsiktigt?