ELCA välkomnar gröna EU-mål

SoGreen-alliansen med europeiska branschorganisationer inom de gröna näringarna, däribland ELCA (European Landscape Contractors Association), välkomnar i ett pressmeddelande EU-kommissionens förslag till den så kallade Nature Restoration Law, bland annat med målet till 2030 att nettoförlusten av grönytor i städerna ska vara noll. Till 2050 är målet att grönytorna ska ha ökat med fem procent.

Läs pressmeddelandet här (engelska).

Läs Position paper här (engelska).

https://networknature.eu/sites/default/files/uploads/networknature-nbs-knowledgebrief01.pdfhttps://naturvation.eu/system/files/pathways_for_systemic_integration_of_nbs_report.pdf


[1] “A Renovation Wave for Europe – Greening our buildings, creating jobs, improving lives’