En väder- och bullerskyddad oas mitt i stan

hexagoner mot emigrantvägenIdag har ett tyst utomhusrum på Masthuggskajen i Göteborg invigts. Det är en buller- och väderskyddad mötesplats, som ingår i ett innovationsprojekt som kallas Tysta Offentliga Rum.

I projektet ingår nio aktörer från privat och offentlig sektor samt akademi. Där har olika lösningar för att skapa attraktiv stadsmiljö världen över arbetats fram, varav den nu invigda mötesplatsen är en.

– En av de största utmaningarna för samhället är att vårda gemensamma resurser som till exempel luften vi andas eller som i detta fall, stadsmiljön vi alla vistas i. För att möta dessa utmaningar krävs det innovationskraft genom samverkan, säger Jonas Norrman, som är vd på IMCG (Green innovation and Communication).

Det är Älvstranden Utveckling som under en tvåårsperiod upplåter ytan på Masthuggskajen till projektet. Med på invigningen var även representanter för IMCG, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Watteriet.

Foto: IMCG