”Ett enastående tillskott till trädgårdslitteraturen”

Idag gratulerar vi Henrik Sjöman och Johan Slagstedt, säkert välbekanta för många av Tidningen Utemiljös läsare, eftersom de ibland finns med som skribenter i tidningen! Deras Träd i urbana landskap och Stadsträdslexikon har utsetts till Årets Trädgårdsbok av Stockholms Gartnersällskap. Varje år utser de en vinnare, och priset delades igår ut vid bokmässan i Göteborg. Henrik Sjöman och Johan Slagstedt har varit redaktörer för böckerna. Både de och flera av medförfattarna till boken är verksamma vid SLU, till exempel Johan Östberg, Eva-Lou Gustafsson, Allan Gunnarsson, Johanna Deak Sjöman och Björn Wiström. Varmt grattis till alla inblandade!

Gartnersällskapets motivering lyder så här:

”Dessa tunga volymer, som båda inleds med att ”Vikten av grönska i våra städer kan inte överskattas”, är givande läsning för alla trädintresserade. Den första volymen ger insikt om hur träden har utvecklat olika egenskaper för att klara de miljöer de kommer ifrån. Vi får också gedigen kunskap om plantering, trädval och gestaltningens betydelse. Den andra volymen redovisar mer än 1000 träd och nästan 100 olika trädsläkten för stadens alla platser, med bilder och beskrivningar. Tillsammans, ett enastående tillskott till trädgårdslitteraturen.”

 

trädböcker