Får barnen plats i de förtätade städerna?

Hur bra är vi på att tillvarata barns behov av stimulerande lekmiljöer när nya bebyggelsemiljöer skapas? Får barnen den plats de behöver för sin utveckling och hälsa? Vad behöver de egentligen, och hur kan lekmiljöer specialanpassas för olika platser och ändamål?

Dessa frågor och fler kommer Fredrika Mårtensson, universitetslektor och forskare vid SLU, att föreläsa om den 26 september på mässan Elmia Park i Jönköping, i en av de föreläsningar som Tidningen Utemiljö arrangerar tillsammans med Elmia Park.

– Nu byggs det mycket runt om i landet och många städer förtätas. Samtidigt behöver barn rejält med plats för att utvecklas väl. Vi måste tänka till hur denna ekvation skall gå ihop, säger Fredrika Mårtensson.

Här kan du läsa hela seminarieprogrammet.