Florence Oppenheim modererar på Fastighetsmässan Syd

Den 26 och 27 februari är det dags för Fastighetsmässan i Malmö. Tidningen Utemiljö kommer att närvara, och även delta aktivt i några programpunkter. Vår chefredaktör, Florence Oppenheim, kommer att vara moderator för två programpunkter:

den 26 februari kl 9.45–10.30 Hur gör vi lekplatsen till en mötesplats med Lek för alla?

och den 27 februari kl 9.15–10.00 Stick Ut Malmö

Läs mer om dessa programpunkter här, och om hela Fastighetsmässan här.