Förnyelse av Lunds stadspark fick pris

Stadsparken i Lund_1I går fick Ramböll och Pivotech Lunds stadsbyggnadspris för sina bidrag till förnyelsen av Lunds stadspark. Ramböll fick pris för utvecklingsplanen för parken och för gestaltningen av delarna Paradaxeln och Solens och skuggans trädgård. Pivotech prisades för sin formgivning av skateparken Söderlyckan.

Det är landskapsarkitekterna Ulf Nordfjell, Tiina Henning Wedemeier, Viktoria Wramsmyr Ögren och Åsa Glaumann på Ramböll som har tagit fram utvecklingsplanen och förslagen.

Ur juryns motivering: ”Parken axlar i sin nya skepnad rollen som stadens självklara vardagsrum, med ett brett utbud av upplevelser för alla generationer. Utvecklingen av parken har skett i dialog och samarbete mellan flera parter.”

Juryn riktar också ett hedersomnämnande till Lunds tekniska förvaltning, som med brett fokus och starkt engagemang har bidragit till att forma stadsparken.