Förtätningens för- och nackdelar

I Tidningen Utemiljö nr 2 2015 handlade Gröna Fakta, våra åtta sidor med fördjupning, om förtätning. Fyra olika experter kom till tals och förde fram sina åsikter på dessa aktuella frågeställningar.

Läs Gröna Fakta om förtätning här! 

 

 
Här finns också fler artiklar om förtätning:

ur GöteborgsPosten den 16 januari 2015:
”Förtätning det mest hållbara sättet att växa”

ur Sydsvenska Dagbladet den 10 mars 2015:
”I jakten på förtätning av våra städer är parker utan namn ett lätt byte”

ur GöteborgsPosten den 29 mars 2015:
”Förtätningen av städer är överskattad