Främjandemedel till Snabbspåret

Trädgårdsanläggarna har tillsammans med lantbruket ansökt och beviljats pengar för att ta fram material som kan användas till att validera och utbilda nyanlända flyktingar in i de gröna branscherna. För Trädgårdsanläggarnas del finns yrkesbevis inom TCYK som bas i detta arbetet. Det kan bli ett lyft för branschen om många kommer in med olika kunskaper och erfarenheter, med olika utbildningar som kan stärka kompetensen inom branschen. Nu startar arbetet med att få igång processen.