Frukostmöte med matnyttig information

Den 26 november var det dags igen för ett av de återkommande frukostmötena på Hvilan Utbildning. Mötena vänder sig till anställda och egna företagare. Det var helt fullt i matsalen när Maria Andersson presenterade
Maximilian Löfgren, landskapsingenjör från Malmö kyrkogårdsförvaltning, som berättade om alternativ till buxbom. Växtslag som Ilex, Lonicera och Taxus finns med i diskussionen, men också perenner som Teucrium lucirys.
Därefter var det arboristerna/massörerna Corazon Ottvall och Christel Mellberg berättade och visar hur du kan göra för att förebygga och rehabilitera vanliga klättrings- och belastningsskador och skona kroppen från alltför ensidigt slitage. /Berättat av Marie Wändelf84ee9bd-cf6e-432d-beef-2b9a5cb2fb1f

Info Hvilan:

Hvilan Utbildning är en skola som legat i befintliga lokaler utanför Åkarp sedan 1950-talet och hörde dessförinnan samman med Sveriges äldsta folkhögskola, Hvilan folkhögskola (från 1868). Skolan har tidigare haft djurhållning och lantbruk, men är sedan drygt 40 år en renodlad trädgårdsskola. Idag är Hvilan Utbildning en av få skolor som är branschägda och ägs av GRO – Gröna näringens riksorganisation – som är en ideell förening som ligger under LRF Trädgård. Här kan du läsa mer om Hvilan.