Gå på stadsträdsseminarium i januari!

Den 30 januari arrangeras Stadsträdsseminariet igen, på Alnarpsgården på SLU i Alnarp. Fokus på seminariet är Välja Rätt Träd för Rätt Plats och Funktion och dagen innehåller omfattar fem föreläsningar. Läs mer i programmet här.

Seminariet är gratis att delta på och det behövs ingen föranmälan. Det kommer att erbjudas fika (ingen lunch).

Tidningen Utemiljö kommer att finnas på plats under dagen.