Gediget seminarieprogram på Elmia Park

Nu är seminarieprogrammet på Elmia Park 26-28 september klart. Förutom programpunkter riktade till golf/fotboll samt  till kyrkan, har Tidningen Utemiljö varit behjälplig med programpunkter under rubriken Övriga seminarier. De riktar sig till alla som planerar, anlägger och sköter utemiljöer och andra intresserade. Bland ämnena märks till exempel ätbart i offentliga miljöer och grågröna lösningar för dagvattenhantering i staden. En röd tråd är hållbarhet.

Hela seminarieprogrammet, där du också kan anmäla dig, hittar du via nedanstående länk!

https://www.elmia.se/park/For-besokare/seminarieprogram/