Grattis till stipendiaterna Karin och Signe!

Karin Pohl

Två nyinrättade stipendier har nyligen delats ut. På bilden syns Karin Pohl, som är den allra första stipendiaten för föreningen BEUMs (Besiktningsmän för utemiljö) nya stipendium. Hon går tredje året på landskapsarkitektutbildningen på SLU i Alnarp och belönas för sin kandidatuppsats. Stipendiet ger henne en summa pengar och dessutom får hon medverka vid fem besiktningar av utemiljöer tillsammans med BEUMs certifierade besiktningsmän. Utdelningen ägde rum den 23 mars under den nordiska kongressen som Trädgårdsanläggarna anordnade i Stockholm.

På en konferens i Malmö, Publika parker och trädgårdar, den 30 mars delades ett annat nyinrättat stipendium ut. Det är till minne av trädgårdsarkitekten och journalisten Ulla Molin. Den första att emotta detta stipendium är formgivaren Signe Persson-Melin, som bland annat har samarbetat med Ulla Molin. Detta stipendium delades ut av Swedish society of public parks and gardens, tankesmedjan Movium och Höganäs kommun.