Gröna satsningar i Örebro

ÖrebroBostäder har av Boverket beviljats bidrag till gröna åtgärder i två områden i Örebro – Vivalla och Varberga. Syftet är att utveckla dessa områden i en grön och hälsofrämjande riktning med vetskapen att tillgång till stadsgrönska i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande.

Den ena satsningen görs i Vivalla där ÖrebroBostäder arbetar långsiktigt för att omdana stadsdelen. Här ska bostadsbolaget skapa ett helt nytt grönområde med gröna stråk, vindlande stenmjölsgångar, en trädgård med odlingslådor och pergola, sitt- och grillytor samt ny belysning. Tanken är också att det ska byggas en dagvattenlösning för att leda vatten till odlingslådorna.

Tidningen Utemiljö har tidigare publicerat en artikel, där renoveringen av Vivalla finns med som ett exempel på arbetet med att skapa tryggare utemiljöer. Du hittar artikeln i vårt artikelarkiv.

I det andra projektet ska Varberga centrum få en grön bro till intilliggande grönytor. Här är tanken att det nya gröna stråket ska knyta ihop de mer stadsmässiga delarna i centrala Varberga med Varbergaskogen och övriga grönområden.

Varierad grönska och växtlighet, nya mötesplatser, cykellek och ny belysning är några av de åtgärder som ska utföras.

Boverkets bidrag går till gröna åtgärder som ökar stadsgrönskan och ekosystemtjänster och är ett riktat stöd mot socioekonomiskt utsatta områden.

Ansvarig kontaktperson för ovanstående satsningar är Anna Maria Hellner som är områdesansvarig Mark/Projektledare.

Källa: Pressmeddelande ÖrebroBostäder – ÖBO får stöd av Boverket för två gröna satsningar.
Foto: ÖrebroBostäder