Här är finalisterna till Stenpriset 2016

Skellefteå Stadspark, Stora Torget i Barkarby, Stora Torget i Visby och konstverket Utblick/Insikt i Malmö har utsetts till finalister för Stenpriset i år. Priset delas ut den 19 oktober av Sveriges Stenindustriförbund.

Priset delas ut till ett projekt i Sverige där natursten används på ett estetiskt, hållbart och nyskapande sätt. Årets fyra finalister visar två torgmiljöer, en skulptur och en stadspark.

Skellefteå stadspark har förädlat och förnyat den befintliga stadsparken och lagt till nya figurer, ytor, möbler och rum i den klassiska stadsparken. Stenmaterialet består av inramningar av granit och en torgdel av skiffer, allt i nordisk sten.

Stora Torget i Barkarby har prytts med varierade mönstersättningar passar in i helheten. De tre huvudelementen balanserar med varandra: omöblerad torgyta, lummiga träddunge och långa träbänkar kring torget.

 

Stora Torget i Visby har varsamt utvecklats med hänsyn tagen till stadens status som världsarv och med gotländsk kalksten i flera delar. Det har försetts med lamm gjorda i Norrvangekalksten och Brännhultsdiabas och med vattenkonst.

Skulpturen Utblick/Insikt på Posthusplatsen i Malmö har ett elliptiskt hål i svart diabas genom vilket hamnens inlopp kan betraktas. I fontänen Insikt skapas en spegelbild på ovansidan och sedan rinner vattnet utmed en polerad yta och ner i fundamentet.

Juryn för Stenpriset 2016 består av:

  • Kurt Johansson, professor vid SLU Alnarp och expert på natursten
  • Staffan Strindberg, arkitekt SAR/MSA, Strindberg Arkitekter (vinnare av Stenpriset 2014)
  • Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, Sweco Arkitekter och professor vid SLU Ultuna (vinnare Stenpriset 2015)
  • Kai Marklin, ordförande, Sveriges Stenindustriförbund

Här kan du läsa mer!

Bilden är från Skellefteå Stadspark, foto: Jason Ingram.

Skelleftea Park, Sweden - Designed by Ulf Nordfjell (30th July 2016)