Harplinge-Steninge är årets kyrkogårdsförvaltning

Kyrkogårdsförvaltningen i Harplinge-Steninge fick i mitten av maj ta emot priset som Årets kyrkogårdsförvaltning. Detta för att de med kreativitet och effektivt utnyttjande av begränsade resurser har skapat en levande kyrkogård som gör besökaren glad. Personalens intresse för växtlighet och besökarnas bästa har lett till att det skapats en botanisk upplevelsepark som retar sinnena och stimulerar till umgänge och aktivitet.

Dessutom präglar miljömedvetenhet arbetet, till exempel genom att eget växtmaterial produceras i växthus och ett strategiskt arbete med återbruk av gravvårdar. Plus att diverse annat kasserat material från samhället runtomkring tas tillvara och används på kyrkogården.

I Tidningen Utemiljö nr 2 2017 finns ett reportage om kyrkogården i Harplinge. Läs det genom att följa den här länken.

Det är Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer, SLU Movium och Svenska Kyrkans Arbetsgivarorganisation som med tävlingen Årets kyrkogårdsförvaltning vill uppmärksamma förtjänstfulla insatser av långsiktig karaktär inom begravningsverksamheten.

Foto: Erland Nilsson