Have & Landskab utökar stort i år

Årets upplaga av fackutställningen Have & Landskab i Slagelse i Danmark äger rum den 30 augusti – 1 september. Den här gången har avdelningen Fagligt Forum utökats. Nu blir det två scener, längre och dubbelt så många presentationer av dubbelt så många forskare.

Utökningen har planerats efter den succé som Fagligt Forum blev vid förra Have & Landskab, 2015.

En av årets 36 presentationer är Plantanvändning vid LAR-anläggning, som vänder sig till landskapsarkitekter, projektörer och anläggare. Andra presentationer är till exempel: Använd buskar bättre, Stadens golv – klimatanpassning och stadsnatur, Utvecklingsplan för kyrkogården – kom igång bra samt Vatten som resurs. 

Läs hela programmet här!

Bild inför presentationen Utvecklingsplan för kyrkogården – kom igång bra. Foto: Moos + Looft