Hur kan man värdera ekosystemtjänster?

De nämns allt oftare i planering och samhällsdebatt – ekosystemtjänsterna. Men det kan fortfarande vara svårt att veta hur deras värde ska tas i beaktande till exempel i det kommunala arbetet. I Gröna Fakta från Utemiljö nr 8 2017 beskrivs hur ekosystemtjänster kan värderas. Jenny Klingberg och Yvonne Andersson-Sköld, som har skrivit större delen av detta Gröna Fakta, har deltagit i ett forskningsprojekt där en metod för värdering av ekosystemtjänster har tagits fram. Klicka här för att läsa hela Gröna Fakta.