Idétävling på fackmässan Plantarium

Themalogo 2016 - Show It - ENGELSI år anordnas en idétävling på den internationella fackmässan Plantarium i Nederländerna. Företagare och studenter bjuds in att delta med innovationer och nyskapande idéer. Syftet med tävlingen är att massor med nya idéer som på något vis har med nutida eller framtida trädgårdsodling att göra, ska bilda ringar på vattnet och stimulera fler att tänka i nya banor.

Idéerna som presenteras kommer att bedömas av en jury, vars utslag tillsammans med besökarnas röster avgör vilket bidrag som vinner. Vinnaren i studentklassen får ett pris på 1 000 euro, och vinnaren i företagsklassen får ett PR-paket för samma värde.

Plantarium ordnas i år den 24–27 augusti och anmälan för deltagande i tävlingen ska göras senast den 1 augusti. Här finns mer information.