Infrastrukturmässa i Malmö 22–23 april

Det blev två intensiva dagar på Malmömässan, med utemiljö- och tidningsprat med besökare samt några aktiviteter. Tidningen Utemiljö ordnade tillsammans med Ann-Mari Fransson, SLU, Simon Olofsson, Trädgårdsanläggarna, Jonatan Malmberg, Scandinavian Green Roof Institute och Johan Nilsson, Veg Tech, ett panelsamtal om hur man kan lösa problemen med ökada vattenmängder när skyfall blir allt vanligare.

Jonatan Malmberg gästspelade också i vår monter under några timmar, och visade med hjälp av en modell olika sätt att bygga upp gröna tak.

Bilden visar tidningens monter inför öppningen av mässan.Infrastrukturmässa Malmö