Inte bara bin är viktiga

Andra insekter är minst lika viktiga som bin för att pollinera grödor. Det visar en ny internationell studie. Vi behöver helt enkelt en massa olika insekter för vår matförsörjning. Flugor, skalbaggar, fjärilar och getingar är viktigare för pollineringen än vad man tidigare har trott.

En artikel som presenteras i den vetenskapliga tidskriften PNAS bygger på 39 olika studier där forskare har mätt i hur hög grad olika insekter pollinerar olika grödor. Där visas att andra insekter än bin kanske inte är lika effektiva pollinatörer, men att de är flitiga besökare, vilket resulterar i ett likvärdigt resultat som bina.

Detta visar att både bin och andra insekter är viktiga för vår matförsörjning, något som ytterligare stödjer insikten om hur viktigt det är att bevara en biologisk mångfald.

Läs artikeln här.