Prestigefull utnämning till intendent på Botan

Intendenten Alexandre Antonelli på Göteborgs botaniska trädgård har fått utnämningen Wallenberg Academy Fellow, och ska genom kartläggningar av nutida och forntida arter besvara frågan om hur den globala uppvärmningen kommer att påverka artrikedomen på jorden. Wallenberg Academy Fellow är en stor privat satsning på unga forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap. Alexandre Antonelli är docent vid Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet samt vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård. I ett projekt med bland annat kartläggningar av tre miljoner fossiler ska han försöka reda ut hur arter har uppkommit och dött ut i olika regioner i världen.

Alexandre Antonelli