Konsten viktig i svårt kulturarv

I Uppsala ska en modern stadsdel växa fram på historisk mark. En historia tyngd av sorg och
smärta. Här ska den offentliga konsten bidra till att binda samman det förflutna med nutiden
och framtiden. Det handlar om att läka och försonas med det som varit.

I en artikel i Tidningen Utemiljö nr 4/2020 berättar frilansjournalisten Susanna Hedin om ett av landets största stadsutvecklingsprojekt, Ulleråker strax söder om Uppsalas stadskärna, där konsten har fått ta stor plats i utvecklingsarbetet.

Läs hela artikeln här!

Portalerna i Lies-Marie Hoffmans verk symboliserar övergångar mellan olika tillstånd och skeenden i livet.
Skiss: Lies-Marie Hoffman