Landskapsarkitektdagarna 2016

Den 25–26 oktober är det dags för Landskapsarkitektdagar i Stockholm. Rubriken är ”Så planerar du för det gröna värdet”.

Ur programmet:

  • Norrköping kommun – 2015 års pristagare av Sienapriset, ta del av faktorerna bakom framgången
  • Eskilstuna om hur en bred samverkansmodell gav förutsättningar för bra planering av deras nya torg
  • Senaste nytt från Boverket om hållbar stadsutveckling
  • White arkitekter om hur Kiruna kommun har arbetat med att skapa mötesplatser i samspel med naturen
  • Så planerar du för mångfald i det offentliga rummet
  • En levande och hållbar park – viktiga faktorer att ta hänsyn till

Här kan du läsa mer om Landskapsarkitektdagarna, och hur du anmäler dig.Trädohimmel