Lär dig mer om upphandling

Värdet av annonserad upphandling i Sverige uppgår till cirka 683 miljarder kronor. Regelverk och upphandlingsprocessen upplevs ofta som krånglig och ändå är den processen bara toppen på isberget. Alltför ofta hamnar parter i tvist och är inte överens om slutresultatet, med stora kostnader och tidsspillan som följd. I Gröna Fakta från Tidningen Utemiljö nr 8 2019 går vi igenom de regler och juridik som gäller inom utemiljöbranschen, vilka fel som är vanliga i processen samt ger tips på saker att tänka på för att nå den utemiljö som beställaren och brukarna har önskat sig.

Natalie Svensson, Göran Andersson, Sara Aspelin och Florence Oppenheim har skrivit.

Läs Gröna Fakta här!