Lär dig något nytt på fikarasten!

VegTech har spelat in några av de fikaföreläsningar på cirka 20 minuter vardera som de har haft under året. Dessa finns nu tillgängliga på nätet.
Temana på de inspelade föreläsningarna är Taklandskap och innergårdar på bjälklag (med Karin Håkansson), Växtlösningar i dagvattendammar (med Karin Håkansson) samt Ängsetablering – metoder, förväntningar och skötsel (med Erika Skytte av Sätra).

Här kommer du till föreläsningarna.