Lär dig planera och utveckla det offentliga rummet

Decemperdag med en viit bänk mot husfasad i två bruna nyanser.

Hur skapas offentliga rum som är tillgängliga, trygga och attraktiva för alla? Svår fråga, men den som vet svaret kan också öka människors trivsel och välbefinnande i staden.

Den 13–14 mars ordnas konferensen Planering & utveckling av det offentliga rummet, där just sådana här frågeställningar tas upp, med tips och exempel av kunniga föreläsare. Arrangör är Teknologisk institut. Läs mer om konferensen här!

Sådant du får lära dig på konferensen:

  • Hur du kan planera för ett offentligt rum som är tillgängligt för alla
  • Strategier för planering och utveckling av offentliga rum i en mindre kommun
  • Hur du kan arbeta med grönstruktur och grönområden i staden