Lyssna till SLU:s nya professorer

SLUDen 30 mars håller nio nya professorer sina installationsföreläsningar på SLU i Uppsala. Det är öppna föreläsningar som alla hälsas välkomna till, och det går även att följa föreläsningarna live på webben.

En av de nya professorerna är landskapsarkitekten Thomas Oles, som bland annat forskar om hur människor och samhällen utformar sin omgivning och om landskap som ett sätt att förstå världen.

På den här sidan finns information om professorerna och en länk till de direktsända föreläsningarna.