Mässa fokuserar på hållbarhet och digitalisering

Fastighetsmässan firar tio år när den genomförs den 26–27 februari på Malmömässan. Då finns också den nya satsningen Park och utemiljö med som en del av mässan, ett område som handlar om det offentliga rummet och berör frågor som hållbarhet och trygghet i utemiljöer. Där kommer bland annat Tidningen Utemiljö att delta och medverka.

– Det offentliga rummet blir allt mer centralt för den urbana människan, säger Maria Perneros Geterud, projektledare på Easy Fairs. Det här blir en ny och självklar samlingsplats för alla som jobbar med utomhusytor i en stad och vill se och uppleva hur stadens offentliga rum ska kunna vara attraktivt och tillgängligt.

På mässan deltar till exempel projektet ”Stick ut Malmö”, som är ett samarbete mellan Malmö Stad, Malmö Universitet och EU, för att prata kring hur arbete utomhus kan bidra till ett mer hållbart och innovativt arbetsliv.

Det finns också möjlighet att lyssna till Maria Stellinger Ernblad, Digitaliseringschef, Malmö stad och Giovanni Leoni, Strategisk förändringsledare inom digitalisering, Malmö stad som berättar om hur Malmö stad jobbar med digitalisering.

Fastighetsmässan har på tio år ökat med 218 procent i utställande företag och i 410 procent i antal besökare. För att kunna bygga en tät och hållbar stad med kvalitet i fastighets- och stadsmiljön, krävs ett bra samarbete inom fastighetsbranschen.

– Vår ambition är att samla hela branschens värdekedja under ett och samma tak där vi skapar en bred och varierad mötesplats med de senaste trenderna i fokus, säger Maria Perneros Geterud.

Läs programmet för Fastighetsmässan Syd här. Och läs Tidningen Utemiljös information om mässan här.