Mässa och firande hos Trädgårdsanläggarna

Trädgårdsanläggarnas förbund arrangerade en mässa för sina samarbetspartners i samband med förbundsårsmötet helgen 18-20 mars på Malmö Live i Malmö. Medlemmar och andra intresserade var välkomna och tog tillfället i akt att diskutera produkter och tjänster och de specialavtal som medlemmar i förbundet kan använda sig av.

Under förbundsårsmötet valdes Magnus Fischer till ny ordförande efter Pontus Joäng som stigit åt sidan på grund av sjukdom.

På lördagskvällen firades också, försenat på grund av pandemin, Trädgårdsanläggarna Syds 100-årsjubileum 2021. Övriga föreningar i förbundet, uppvaktade med ett träd, blomsterkornell Cornus ’Eddies White Wonder’, som kommer att planteras på SLU i Alnarp i samband med Ling-dagen den 12 maj.

Även Göran Andersson, som under många år ansvarat för förbundets kansli, fick en försenad uppvaktning på grund av pandemin.

Mitten: Lili Gustafson från Willis Tower Watson (t v) pratar medlemsförsäkringar med Magnus Fischer och en representant för Svedea.

Höger: Per-Anders Gustafsson på Naturstenskompaniet.

Foton: Florence Oppenheim

Mitten: Göran Andersson avtackades efter tio år som Trädgårdsanläggarnas kanslist.

Höger: Under förbundsårsmötet gav Rolf Östinge en tillbakablick på Skåneföreningens 100-åriga historia.

Foton: Monica Timmonen