Mer om träd i Utemiljö

Ny trädspalt i Utemiljö

Från och med nummer fyra av Tidningen Utemiljö, med utgivning den 7 juni, kommer trädkonsulten Gustav Nässlander att medverka med en egen spalt i tidningen, med fokus på träd. Innehållet utgår från de frågeställningar som han har stött på under olika uppdrag och projekt i branschen. Den första artikeln kommer att handla om hur vi genom planering och förvaltning kan få fram klätterträd.

Gröna Fakta om plantable spots ligger ute nu

Patrick Bellan, Gustav Nässlander och Johan Östberg har tillsammans i ett Gröna Fakta i Tidningen Utemiljö nummer 1/2022beskrivit metoden plantable spots – om artspecifika artval och en framgångsrik metod för att berika gröna, uppvuxna miljöer. Hela artikeln ligger nu ute på Utemiljös hemsida under Artikelarkiv.

Läs mer här: https://www.tidningenutemiljo.se/wp-content/uploads/2022/03/Grona-Fakta-Plantable-spots-i-Utemiljo-nr-1-2022.pdf

Trädkonsulter går samman i Trädkontoret

De båda trädkonsulterna Johan Östberg och Gustav Nässlander har meddelat att de slår ihop sina verksamheter till ett företag – Trädkontoret. Samgåendet är ett naturligt steg efter att de två under lång tid har arbetat tätt tillsammans.

– Målet med det nya företaget är att skapa grönare städer och det bästa sättet att göra det är genom att höja kunskapen hos alla inom branschen, säger Johan Östberg.

Johan Östberg och Gustav
Nässlander.

Men hur kan ett företag höja kunskapen i hela branschen?

Kunskapsspridning kan ske på många olika sätt, men kärnan är att dela med sig av kunskapen. Många inom branschen är idag intresserade av att arbeta som trädkonsulter. Men att starta från ruta ett är svårt och för att bli en duktig trädkonsult krävs en väg in. De delar därför med sig av sina koncept, såsom plantable spots och det kommande kvartersskogar, hur man arbetar med program såsom i-Tree Eco och Canopy, men även genom att ideellt ta fram och förvalta olika standarder. Johan har tidigare jobbat med SIS-standarder såsom Trädvård — Processer och metoder för beskärning av träd och de ser ett stort behov av att fortsätta standardisera arbetsmetoder för att höja nivån på branschen som stort. En målbild är att Trädkontoret så småningom ska kunna erbjuda en bred kunskapsbank för alla som är intresserade av trädfrågor.

– För att ytterligare stärka branschen har vi valt att gå ännu längre och börjar nu ett stort projekt med att dela med oss av våra många bilder som vi tagit under våra många uppdrag. Alla bilder kommer vara helt fria att ladda hem via Wikimedia Commons (se länk nedan) och självklart finns det inga begränsningar i hur bilderna får användas. Vi lägger kontinuerligt upp bilder och vårt mål är att under det kommande året ha över 1 000 bilder tillgängliga, säger Johan Östberg.

– Vi uppmanar nu alla företag i branschen att också bidra efter bästa förmåga. Detta kan vara allt från att dela med sig av bilder, svara på remisser eller vara delaktiga i standardiseringsarbete säger Gustav Nässlander.

Dessutom tror Johan och Gustav att efterfrågan på trädkonsult-tjänster kommer öka i takt med till exempel. Naturvårdsverkets nya åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd, men även andra rikstäckande riktlinjer kring trädvård och utveckling av trädbestånd.

– Vi är vid sammanslagningen fyra arbetande konsulter inom företaget och redan framåt sensommaren räknar vi med att ha anställt minst en person till. Genom att anställa personer som brinner för frågor som rör naturbaserade lösningar och urbana träd och grönska hoppas vi ytterligare kunna sänka trösklarna in i trädkonsultvärlden. På så sätt kommer förhoppningsvis fler att kunna kalla sig trädkonsulter. I takt med att våra städer fortsätter förtätas samtidigt som behovet av klimatanpassning ökar tror vi på ett stort behov av fortsatt tillväxt inom branschen, säger Gustav Nässlander.

Här hittar du länken till bildbanken som kommer att fyllas på kontinuerligt med nya bilder:https://commons.wikimedia.org/wiki/Special:Contributions/Tradkontoret