Miljötänk och mångkultur hos kyrkogårdsförvaltning

Malmö kyrkogårdsförvaltning har valts till Årets kyrkogårdsförvaltning 2015.
Juryn pekar på att förvaltningen arbetar med ett medvetet miljötänk, och att gravplatserna speglar det mångkulturella samhälle som de är en del av, med balans mellan tradition och förnyelse.
Kommunikationen är professionell och befattningsbeskrivningar och klara delegationsordningar bidrar till god arbetsmiljö.

Här finns mer information om Årets kyrkogårdsförvaltning.gqq0uhgcbbp4oxiayymq

Bilden är från Östra kyrkogården. Foto: Jonas Andreasson