Mycket på gång i år för Tidningen Utemiljö

I år firar Tidningen Utemiljö 50 år. Vi kommer att uppmärksamma detta på många olika sätt under året. I nummer ett av tidningen gör vi en tillbakablick och ser hur allt startade. Tidningen kommer ut den 7 februari.

Men 2017 innehåller också mycket annat. Den 2 februari deltar vi på den traditionella LING-dagen på SLU, Alnarp. Och den 15 februari är vi tillbaka på Alnarp för att medverka under Stadsträdsseminariet. Senare i vår, 23–25 mars, besöker vi Stockholm och Nordisk Kongress i Trädgårdsanläggarnas regi. Och den 26–27 april är det Byggmässa i Malmö där vi deltar med en monter och ett eget föredrag. Fler aktiviteter kommer allt eftersom.Jubileumslogga liten