Nappar du på SMULLE-utmaningen?

SMULLE står för Samverkan för Mångfunktionella Utemiljöer för Lek, Lärande och stärkta Ekosystemtjänster och riktar sig främst till personer som jobbar på förskola eller grundskola. Det handlar om att inspirera andra genom att dela med sig av goda exempel från förskole- och skolgårdar. På SMULLE:s webbsida finns möjlighet att sprida egna goda exempel och att ta del av andras, i text-, bild- eller filmform. Utmaningen är öppen från och med mars till och med oktober 2023.

SMULLE är forskningsbaserat och görs i samverkan mellan Jönköping University & Håll Sverige Rents utbildningsprogram Grön Flagg.

Läs mer här!