Naturmolnet har nominerats till europeisk tävling

Sveriges bidrag till den europeiska tävlingen Green Cities Europe Award 2023 är Naturmolnet i Malmö.

Naturmolnet är en 700 kvadratmeter stor kvarterspark där, enligt juryn, möblemang och element för att locka till utevistelse och aktiviteter samsas på ett föredömligt vis, samtidigt som platsen hyser en rik och myllrande växtlighet. Många av växterna är ätbara. Det fantasifulla och lekfulla är ihopvävt med de naturpedagogiska värdena.

Naturmolnet ligger i stadsdelen Sofielund, på en tomt som ägs av Castellum (som i dagsläget inte har planer på att exploatera tomten). Den har stått outnyttjad i över 25 år, men transformerades 2020–2021 till Naturmolnet.

Läs mer här!

Naturmolnet Malmö. Foto: Johan Nordström Malmö Stad